پ ن پ

دم دستشویی عمومی وایستادم تا نفر قبلی بیاد بیرون، اومده میبینه دارم پیچ و تاب میخورم میگه دستشویی داری؟ میگم پ ن پ دارم با صدای موزیکی که نواختی تمرین رقص عربی میکنم!!!

.

.

.

دارم رو تردمیل عینه چی میدووم، یارو اومده میگه اینجوری میدوویی لاغر کنی؟ میگم :پ نه پ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم...!:)).

.

داشتم یه گربه رو تو سبد میبردم صدای میو میوش کل خیابونو برداشته بود.
دختره میگه :گربه اس؟ پ ن پ نهنگهاختلال ژنتیکی پیدا کرده!

/ 0 نظر / 5 بازدید