اشک..

gr31 متن های گریه آور غمگین                                  خدایــــــــــــــــــا …
به حد کافی خیال بافتم …
و تنم کردم …
یه کم واقعیت شیرین …
لطفا …

/ 3 نظر / 5 بازدید
راضی

آخی...

پروانه

روی هرسینه سری گریه کند وقت وداع سرمن وقت وداع گوشه ی دیوار گریست