کمی از آغوشت همیشه سهم من است

when you fall in love کمی از آغوشت همیشه سهم من است

کمی از موهایت بی پرواست.

 

بیرون

ترانه ی دشواری ست

که از کنار تو

آرام نمی گذرد.

 

عبور کن!

سهم تمام قد آینه های تنها تویی

آینه های تنهایی …

 

کمی از موهایت

کمی تن ات

کمی از آغوشت همیشه سهم من است

 

بی پروا

نگاهت می کنم …

/ 0 نظر / 11 بازدید