باران....بگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند ..

بگذار هر چه نمی خواهند ، بگوییم ..
باران که ببارد ..
” کاری از چترها ساخته نیست ” ..
ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم…

/ 0 نظر / 8 بازدید