برف....

my shoulders cold morning برف می بارد ,درخت به شوق، حریر سفید می پوشد

برف می بارد …

درخت به شوق، حریر سفید می پوشد

کوچه با قدم های برف، باز شادمانه می خندد

سپید ، سپید

زمین و آسمان گشته سپید

کودکی میان حیاط تولد آدم برفی را جشن می گیرد

کاش من هم می توانستم

برف بازی کنم

با صورتی سرخ از سرما

چرخ می زدم بی خیال و شاد

نگاه کن که چه برفی می بارد

این دل تنهایم ….

شور کودکی را دارد …

/ 1 نظر / 7 بازدید
**عزراعیل**

خیلی باحاله وبلاگه خوشم اومد ===